BILANSSIN VEROSUUNNITTELULLA
SÄÄSTÄT RAHAA

Miksi kannattaa ostaa Bilanssin verosuunnittelua? Onko omistajan ja yrityksen verosuunnittelu hallittua?
Verosuunnittelu on lain sallimaa suunnitelmallista toimintaa, minkä avulla voidaan saavuttaa merkittäviä verohyötyjä ja vähentää yllättävien veroseuraamusten riskiä.


YRITYSVEROTUS

Yritysverotuksen suunnittelulla pyritään ennakoimaan ja minimoimaan yritykselle määrättäviä veroja. Menojen nopea ja täysimääräinen vähennyskelpoisuus voidaan varmistaa ennakoivalla ja kirjanpitoratkaisuihin yhdistetyillä toimenpiteillä. Osinkotulojen mahdollinen verovapaus, siirtohinnoittelun huomioiminen ja vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen ovat vähimmäisvaatimuksia yrityksen verosuunnittelussa.

 • Yrityksen verotuksen ja tilinpäätöksen suunnittelu
 • Osingonjaon ja muiden varojen jakamisen suunnittelu
 • Vähennyskelpoisten menojen maksimointi
 • Tappioiden vähennyskelpoisuuden varmistaminen
 • Kansainvälisen verotuksen kysymykset
 • Siirtohinnoittelun dokumentointi ja määrittely
 • Selvityspyyntöihin vastaaminen
 • Oikaisuvaatimukset ja muut verovalitukset

YRITYSJÄRJESTELYT

Yrityskokonaisuuden suunnittelu ja sen muodostaminen tarjoavat monia hyödyllisiä mahdollisuuksia mutta niiden äärelle pääseminen edellyttää erityisiä suunnitelmia. Veroneutraalit yritysjärjestelyt; sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto, edellyttävät määrämuotoisia toimenpiteitä. Konserniavustus ja konserniyhtiöiden välinen osingonjako voivat tehokkaasti madaltaa kokonaisverorasitusta. Palveluihin kuuluvat niin ikään sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yrityksen arvonmäärityksen kanssa.

 • Kokonaisuuden ja vaihtoehtojen suunnittelu
 • Sukupolvenvaihdoksen vaihtoehtojen suunnittelu
 • Avainhenkilöiden osakkuuden suunnittelu
 • Yrityskauppojen suunnittelu
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Rahoitusjärjestelyiden suunnittelu
 • Asiakirjojen laadinta
 • Toteutumisen seuranta
 • Yritysjärjestelyt (jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto, purkaminen)

ARVONLISÄVEROTUS

Arvonlisäverovelvollisuuden ja vähennysoikeuksien rajapintojen tunnistaminen ja ennakoiminen estävät ikävien yllätysten pintautumisen. Kansainvälinen palvelu- ja tavarakauppa sisältää erityisiä säännöksiä, jotka saattavat vaikuttaa olennaisesti tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun. Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuus on usein yllättävää tiedostaa.

 • Arvonlisäverotuksen suunnittelu
 • Verollisen ja verottoman toiminnan arviointi
 • Verollisen toiminnan kokonaisuuden määrittely (mm. yleishyödylliset yhteisöt)
 • Kansainväliset alv-kysymykset
 • Selvityspyyntöihin vastaaminen
 • Verovalitukset

HENKILÖVEROTUS

Omistaja-yrittäjän yksityistalouden rahoittaminen mahdollisimman pienin verorasituksin on yleinen suunnittelukohde. Palkan ja osingon suuruus yhdessä yrityksestä maksettavissa olevien muiden tulomuotojen kanssa voidaan hyvällä ja oikea-aikaisella verosuunnittelulla saada verotehokkaaksi kokonaisuudeksi.

 • Yrittäjän ja perhekokonaisuuden henkilökohtainen verosuunnittelu
 • Palkan, osingon ja muiden tulojen määrittely
 • Perintö- ja lahjaverotuksen suunnittelu
 • Veroehdotukseen ja selvityspyyntöihin vastaaminen
 • Yksityishenkilön verotuksen ilmoitukset
 • Oikaisuvaatimukset ja muut verovalitukset
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen ja palkitseminen

YHTIÖOIKEUS

Yhtiöoikeuden suunnittelussa huomioidaan eri yritysmuodot, yrityksen perustaminen ja yhtiöjärjestysten muuttaminen tarkoituksenmukaiseksi. Osakassopimusten laatimisella voidaan hallita moninaisia ennustettavissa olevia, muutoin haasteellisia tilanteita. Yhtiöoikeudellinen moitteettomuus edellyttää pöytäkirjojen laadintaa ja määräaikaisia viranomaisrekisteröintejä.

 • Yrityksen perustaminen ja suunnittelu
 • Yhtiömuodon muutokset
 • Osakassopimuksien suunnittelu ja toteutus
 • Yritysjärjestelyt (jakautuminen, sulautuminen, liiketoimintasiirto, purkaminen)
 • Asiakirjojen laadinta
 • Selvityspyyntöihin vastaaminen
 • Koulutus ja viestintä
 • Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Sisäisten ohjeiden ja raporttien laadinta
 • Henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittämissuunnitelma

LAKIPALVELUT

Kaiken verosuunnittelun toteuttaminen edellyttää moitteetonta oikeustoimea ja sen asiakirjoja. Lahja- ja kauppakirjat, sopimukset ja yrityksen asiakirjat tulee laatia yhdenmukaisesti toivottujen vero-, kirjanpito- tai yhtiöoikeudellisten vaikutusten kanssa. Yksityisoikeudelliseen arkeen tarvitaan usein toimenpiteitä turvaamaan osapuolten taloudelliset edut esimerkiksi avioehtosopimuksen tai testamentin muodossa.

 • Avioehtosopimusten laatiminen
 • Testamenttien laatiminen
 • Lahjakirjojen laatiminen
 • Perukirjojen ja perinnönjakosopimusten laatiminen

 

Kiinnostuitko tarjoamistamme palveluista? Ota yhteyttä

Bilanssi Oy

Mannerheimintie 15a B
00260 Helsinki
Keskus: +358 (0)20 7641 600
Fax: +358 (0)20 7641 601
info@bilanssi.fi
etunimi@bilanssi.fi

Katso tarkemmat ajo-ohjeet »

Laskutustiedot

Y-tunnus: 0502491-7
ALV-tunnus: FI05024917

Verkkolaskuosoite:
003705024917
Operaattori: Maventa
Välittäjän tunnus: 003721291126
(Pankkiverkosta lähetettäessä
DABAFIHH )

Paperilaskut

Bilanssi Oy
05024917
PL 100
80020 Kollektor Scan

Sähköpostilaskut

invoice-05024917@kollektor.fi

Scroll Up