BILANSSIN KONSULTOINNILLA
TUKEA YRITYSELÄMÄÄN

Saatko tilitoimistoltasi tukea liiketaloudelliseen päätöksentekoosi – Neuvontapalveluillamme saat tukea, vaihtoehtoja ja ratkaisuja liiketaloudelliseen päätöksentekoosi. Neuvonta yhdessä taloushallinnon perustietojen ja verotuksellisen kokonaisuuden hahmottamisen kanssa mahdollistaa hyvien ratkaisumallien hahmottamisen, nopeasti ja luotettavasti. Kustannusrakenteiden analysointi, budjetointi, taloudelliset ennusteet ja arvonmääritys ovat keskeisiä apuvälineitä hyville päätöksille. Rehellisen hyvällä ja kokeneiden asiantuntijoiden ammattitaidolla Bilanssi tarjoaa Sinulle hyviä ratkaisumalleja.


LAKIPALVELUT

Kaiken yritys- ja verosuunnittelun toteuttaminen edellyttää moitteetonta oikeustoimea ja sen asiakirjoja. Lahja- ja kauppakirjat, sopimukset ja yrityksen asiakirjat tulee laatia yhdenmukaisesti toivottujen vero-, kirjanpito- tai yhtiöoikeudellisten vaikutusten kanssa. Yksityisoikeudelliseen arkeen tarvitaan usein toimenpiteitä turvaamaan osapuolten taloudelliset edut esimerkiksi avioehtosopimuksen tai testamentin muodossa. Bilanssin lakipalvelut tarjoavat ratkaisukeskeistä tukea, näkemystä ja toteutusta näihin oikeudellisiin toimiin.

 

Ota yhteyttä

YRITYSJÄRJESTELYT

Yrityskokonaisuuden suunnittelu ja sen muodostaminen tarjoavat monia hyödyllisiä liiketaloudellisia mahdollisuuksia mutta niiden äärelle pääseminen edellyttää erityisiä suunnitelmia ja askelmerkkejä. Veroneutraalit yritysjärjestelyt; sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto ja osakevaihto, edellyttävät määrämuotoisia toimenpiteitä. Konserniavustus ja konserniyhtiöiden välinen osingonjako voivat tehokkaasti madaltaa kokonaisverorasitusta. Palveluihin kuuluvat niin ikään sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yrityksen arvonmäärityksen kanssa.

 

Ota yhteyttä

YRITYSKAUPAT

Yrityskauppojen toteuttamistapojen kartoittaminen, suunnittelu ja toteutus tarjoavat monia eri vaihtoehtoja ja vaikutuksia. Liiketoiminta- ja osakekaupan verotukselliset ja oikeudelliset eroavuudet ovat huomattavia niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta katsottuna. Yrityskauppojen ennakoiva suunnittelu tarjoaa kilpailuetua ja valmiuden nopeaan päätöksentekoon.

 

Ota yhteyttä

RISKIEN HALLINTA

Yrityksen operatiivisen toiminnan ja rahoituksen riskit ovat yritys- ja toimialakohtaisia. Riskien tunnistaminen, riskin määrän arviointi ja hallittu riskien ottaminen ovat hyvän yritystoiminnan kulmakiviä. Maksukykyisyyden varmistaminen, investointien rahoittaminen ja sopimusriskien hallinta ovat vähimmäisvaatimus yrityksen johtamiselle.

 

Ota yhteyttä

Bilanssi Oy

Mannerheimintie 15a B
00260 Helsinki
Keskus: +358 (0)20 7641 600
Fax: +358 (0)20 7641 601
info@bilanssi.fi
etunimi@bilanssi.fi

Katso tarkemmat ajo-ohjeet »

Laskutustiedot

Y-tunnus: 0502491-7
ALV-tunnus: FI05024917

Verkkolaskuosoite:
003705024917
Operaattori: Maventa
Välittäjän tunnus: 003721291126
(Pankkiverkosta lähetettäessä
DABAFIHH )

Paperilaskut

Bilanssi Oy
05024917
PL 100
80020 Kollektor Scan

Sähköpostilaskut

invoice-05024917@kollektor.fi

Scroll Up